andjula.nl

voor jouw welzijn & geluk

Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Inschrijving1.1U schrijft zich in voor een reis, opleiding of activiteit door een e-mail of via de website. Of u schrijft iemand anders in als deelnemer door een e-mail of via de website.


1.2U ontvangt van andjula.nl via een e-mail een bevestiging van de inschrijving met bijbehorende factuur. Bij het ontvangen van de betaling komt de overeenkomst voor deelname tot stand.


1.3De inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.


Artikel 2 – Betalingsvoorwaarden2.1De factuur van de reis, opleiding of activiteit ontvangt u na inschrijving per mail. U betaalt de activiteit voor of op de vervaldatum die op de factuur staat.


Artikel 3 – Annulering en betaling door deelnemer3.1De deelnemer kan de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:
a. Uw annulering of wijziging van een inschrijving moet u per e-mail indienen.
b. Bij annulering of wijziging tot zeven dagen voor de activiteit bent u € 25,00 administratiekosten verschuldigd (niet van toepassing op een reis, zie artikel 3.1 e-f-g).
c. Bij annulering of wijziging tussen zeven dagen en 24 uur voor de (opleidings)workshop bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd (niet van toepassing op een reis, zie artikel 3.1 e-f-g).
d. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor de (opleidings)workshop bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (niet van toepassing op een reis, zie artikel 3.1 e-f-g).
e. Bij annulering tot 60 dagen voor vertrek van een reis bent u 15% van de deelnamekosten verschuldigd.
f. Bij annulering van 59 tot 30 dagen voor vertrek van een reis bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
g. Bij annulering van 29 tot 10 dagen voor vertrek van een reis bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
h. Bij annulering minder dan tien dagen voor vertrek van een reis bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.


3.2Van artikel 3.1 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door andjula.nl.


3.3Als u bent verhinderd, mag u voor aanvang van de activiteit een vervanger naar de activiteit sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde voor aanvang van de activiteit per e-mail door aan het andjula.nl.


3.4Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd (niet van toepassing op artikel 3.1 e-f-g).


Artikel 4 – Annulering door andjula.nl4.1Andjula.nl heeft het recht een reis, opleiding of activiteit te annuleren tot zeven werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit. De deelnemers ontvangen hiervan zeven werkdagen voor aanvang bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag van deelname terugbetaald.


Artikel 5 – Algemeen5.1De reis of activiteit wordt gegeven door minstens iemand van andjula.


Artikel 6 – Aansprakelijkheid6.1Andjula.nl en vertegenwoordigers van andjula.nl zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een reis, opleiding of activiteit.


6.2Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.


Artikel 7 – Toepasselijk recht7.1Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 8 – Wijzigingen8.1Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.


8.2Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2023. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door andjula.nl wordt aangegeven.

Thin Swirly Arrow Marker Line
Scrapbook Filled Heart Scribble
Thin Swirly Arrow Marker Line
Swipe up, Arrow Up Button

Connect met andjula.nl

Telefoon

Telephone

Email

Email Icon

Social

White Facebook Logo Social Media Icon
Instagram
Youtube Logo

© COPYRIGHT ANDJULA.NL I VOORWAARDEN I DISCLAIMER